Publications des agents du Cirad

Cirad

Apoyo al programa de mejoramiento varietal algodonero del CIAT (Santa Cruz, Bolivia). Contrato de cooperacion CIAT / CIRAD-CA : Informe de la segunda visita 2000, 03-07 abril 2000

Viot C.. 2000. Montpellier : CIRAD-CA, 25 p..

Documents associés

Rapport de mission

Agents Cirad, auteurs de cette publication :