Publications des agents du Cirad

Cirad

Manaraka ny zava-baovao amin'ny sehatry ny fambolena sy fiompiana : ny fivoaran'ireo tantsoroka nomena sy ny kalitaon'ny tolo-draharaha Tranga nohadihadiana mikasika ny fitahirizana zanak'ovy ataon'ny fikambanana tantsaha mpikambana ao amin'ny FIFATA

Audouin S., Andriantiana C., Andriamparany R.R., Andriamahefasoa T.V., Ranaivomanana S., Andriamanantsoa M.N., Andriamaniraka H., Randrianarison N., Mathe S.. 2022. s.l. : CIRAD; ESSA-FIFATA, 6 p..

Documents associés

Document technique

Agents Cirad, auteurs de cette publication :