Publications des agents du Cirad

Cirad

Manaraka ny zava-baovao amin'ny sehatry ny fambolena sy fiompiana : ny fivoaran'ireo tantsoroka nomena sy ny kalitaon'ny tolo-draharaha Mahakasika ny fanaovam-baksiny ny akoho gasy amin'ny alalan'ny tantsaha mpampita

Audouin S., Ratsimbazafy T., Andriamparany R.R., Ranaivomanana S., Andriamanantsoa M.N., Andriamaniraka H., Randrianarison N., Mathe S.. 2022. s.l. : CIRAD; ESSA-FIFATA, 6 p..

Documents associés

Document technique

Agents Cirad, auteurs de cette publication :