Publications des agents du Cirad

Cirad

Manaraka ny zava-baovao amin'ny sehatry ny fambolena sy fiompiana : ny fivoaran'ireo tantsoroka nomena sy ny kalitaon'ny tolo-draharaha Fandinihana tranga momba ny SIEL "Service d'Information économique des Légumes" na Sampan-draharaham-baovao ara-toekarena ho an'ny legioma

Audouin S., Ratsimbazafy T., Andriantiana C., Andriamparany R.R., Andriamahefasoa T.V., Ranaivomanana S., Andriamanantsoa M.N., Andriamaniraka H., Randrianarison N., Mathe S.. 2022. s.l. : CIRAD; ESSA-FIFATA, 6 p..

Documents associés

Document technique

Agents Cirad, auteurs de cette publication :