Publications des agents du Cirad

Cirad

CIRAD-ICAPRD research activities 2016-2017 Fresh Handling and processing of Agricultural products

Gibert O.. 2017. Bogor : CIRAD; IAARD, 41 p..

Documents associés

Rapport de mission

Agents Cirad, auteurs de cette publication :