Publications des agents du Cirad

Cirad

Hacia una nueva generacion de politicas publicas para el desarrollo territorial rural en América Latina

Valencia M.F., Le Coq J.F., Favareto A., Samper M., Saenz Segura F., Sabourin E.. 2019. Cali : Red PP-AL, 12 p..

Documents associés

Document technique

Agents Cirad, auteurs de cette publication :